Antologi om etniske minoriteter i sundhedsvæsenet

Ansatte i sundhedsvæsenet oplever ofte etniske minoriteter som en særligt udfordrende patientgruppe. Det skyldes blandt andet kulturbestemte sygdomsmønstre, forskellige sygdomsopfattelser samt de sproglige og kulturelle barrierer, der kan opstå i mødet mellem sundhedspersonalet og patienten med anden etnisk baggrund.

I en ny antologi præsenterer Sundhedsstyrelsen oplevelser og erfaringer med etniske minoriteter i sundhedsvæsenet ud fra både personalets og patientens perspektiv. Antologien henvender sig til praktikere, forskere, planlæggere eller beslutningstagere, der beskæftiger sig med etniske minoriteter.

Hvis Sundhedslovens bud om let og lige adgang også skal gælde etniske minoriteter, er det afgørende at identificere de særlige udfordringer i minoritetspatienters møde med sundhedsvæsenet og at vi finder relevante løsningsmodeller for indsatsen.

Antologien tager afsæt i fem regionale seminarer, som Sundhedsstyrelsen holdt i 2009 i samarbejde med regionerne. Seminarernes formål var at styrke kommuners og regioners indsats overfor etniske minoriteter.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *