Alle står sammen om den akutte behandling

Kvaliteten skal hæves i modtagelsen af akutte patienter, og det er blot et af argumenterne for, at fælles akutmodtagelser er på vej til at blive en central del af sygehusene.

En ny rapport fra DSI (Dansk Sundhedsinstitut) peger på, at fælles akutmodtagelser (FAM) er den rigtige vej at gå for at sikre patienterne endnu bedre kvalitet i den akutte modtagelse.

De interviewede læger fra seks udvalgte sygehuse (bl.a. Aalborg) bekræfter samtidig i rapporten, at der undervejs i udrulningen af FAM er en række udfordringer. Blandt andet er der uklarhed om speciallægebemandingen.

– Bemandingen af FAM kan give anledning til bekymring blandt personalet og især speciallægerne. Det er naturligt, når vi står over for at ændre radikalt på tilgangen til de akutte patienter med opbrydning af grænser og kompetencer og udvikling af nye uddannelsesmuligheder, siger Jens Winther Jensen, sundhedsfaglig direktør.

– Vi vil løse de udfordringer, vi møder undervejs, på en fornuftig måde. Derfor vil spørgsmålet om bemanding og kompetencer i FAM blive et af de emner, vi især vil se på i det kommende udviklingsarbejde, men en ting er sikkert; speciallægen skal i front og involveres i arbejdet med de akutte patienter. Samtidig bliver FAM et centralt uddannelsessted for mange yngre læger siger Jens Winther Jensen.

– Helt grundlæggende skal vi huske på, at FAM er en af fremtidens løsninger på indretningen af sygehusvæsenet. Det skal give patienterne én indgang og kortere ventetid for de mest syge. Patienterne vil opleve bedre sammenhæng i behandlingen, og jeg forventer, at vi vil få en langt bedre intern koordinering, når vi først har fundet den rigtige løsning på bemandingen, siger Jens Winther Jensen.

Otte sygeplejersker og fire læger er for øjeblikket i gang med uddannelsen i akutmedicin en uddannelse som Region Nordjylland tilbyder i samarbejde med Region Midtjylland. De otte sygeplejersker bliver færdige 1. oktober i år. Regionen sender et nyt hold afsted samme dato.

Region Nordjylland forventer, at der bliver licitation af fælles akutmodtagelses-byggerierne i Thisted og Hjørring i april 2011, byggestart i juni 2011 og indflytning i 2012.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *