Alle danskere skal kende deres lungefunktion

Flere end 500 000 danskere har enten KOL eller astma mange uden at vide det. De to store folkesygdomme kan påvises ved måling af lungefunktionen. Derfor bør alle danskere kende deres lungefunktion og lungefunktionsmåling bør være lige så populær og tilgængelig som måling af blodtrykket. Sundhedsstyrelsen og sammenslutningen af de danske lungelæger (Dansk Lungemedicinsk Selskab) og de praktiserende læger (Dansk Selskab for Almen Medicin) anbefaler, at alle danskere over 35 år, som har lungesymptomer bør have målt lungefunktionen hos egen læge eller på hospitalet.

Når en persons lungefunktion måles, sammenlignes den opnåede værdi med en normalværdi det vil sige en værdi som en tilsvarende rask person forventes at have. For at foretage en sikker bedømmelse af målingen, er det derfor vigtigt, at der er korrekte normalværdier til rådighed.

På denne baggrund har overlæge Ole Hilberg fra Århus Universitetshospital på vegne af Dansk Lungemedicinsk Selskab og Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin taget initiativ til et projekt, som skal etablere nye danske normalværdier for lungefunktion.

– Vil vi i Danmark sikre optimale forhold for alle lungesyge børn og voksne, her i blandt de ca. 430.000 personer med KOL og 250.000 personer med astma. Derfor er det bydende nødvendigt, at der etableres tidssvarende, danske normalværdier på baggrund af et repræsentativt udsnit af befolkningen. Vi skal være helt sikre på, at vi ikke overser mennesker, som lider af lungesygdomme. På den anden side skal vi heller ikke stiller ukorrekte diagnoser og bruge samfundets ressourcer uhensigtsmæssigt.

I dag findes der ikke opdaterede normalværdier for lungefunktionen for de nulevende danske borgere. De normalværdier, som bruges i dag er baseret på undersøgelser fra 50 erne til starten af 80 erne, og det er et problem, mener klinisk lektor og overlæge Jann Mortensen fra Rigshospitalet.

– Den danske befolkning bliver sundere og sundere for hver generation og derfor også højere og højere. Den lungefunktion, man kan måle hos den enkelte, afhænger af kropsbygning, og når den forandres, så forandrer lungerne sig også. Derfor bør normalværdier for lungefunktion også være nutidige, da målingerne ellers ikke vil være retvisende. Hvis de ikke er det, kan man risikere, at alvorlig sygdom bliver overset eller, at raske mennesker bliver unødvendigt sygeliggjort.

Direktør for Danmarks Lungeforening, Anne Brandt, håber meget på, at der kan rejses midler til projektet med at fremstille de nye normalværdier og håber på, at projektet vil være med til at sætte fokus på, at danskerne skal lære, hvor vigtige deres lunger er.

– Vi bakker op om alle projekter, der kan sikre danskerne mere viden om deres lunger. Undersøgelser fra WHO viser, at antallet af tilfælde af lungesygdomme, som fx KOL, vil stige kraftig over de næste 10 år. Vi bør derfor tage det ganske alvorligt, hvor meget lungesygdomme kommer til at fylde i vores samfund.

Forskerne håber at kunne igangsætte projektet hurtigst muligt.

KONTAKT
Overlæge Ole Hilberg, Århus Universitetshospital, mobil 20 87 86 94
Overlæge Jann Mortensen, Rigshospitalet, tlf. 35 45 40 11, mobil 51 50 73 70
Direktør Anne Brandt, Danmarks Lungeforening, tlf. 38 76 00 30, mobil 22 56 30 92

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *