Ændret metode til at diagnosticere type 2 diabetes

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at HbA1c fremover bliver anvendt til at diagnosticere type 2 diabetes. Anbefalingen kommer efter drøftelser i Diabetesstyregruppen og er i overensstemmelse med anbefalinger fra WHO og EASD.

HbA1c er en blodprøve, som angiver et gennemsnitligt tal for blodsukkeret over en periode på mellem otte og tolv uger. Prøven giver således et billede af blodsukkeret over længere tid frem for et øjebliksbillede af en patients sukkerindhold i blodet.

Med den nye metode til at diagnosticere type 2 diabetes undgår man, at patienten skal faste før målingen. Endvidere er der ingen døgnvariation i måleresultaterne, og patienten kan få resultatet af undersøgelsen med det samme.

Der er enkelte situationer, hvor Sundhedsstyrelsen ikke anbefaler at bruge HbA1c blodprøven, for eksempel hvis patienten er gravid. I disse situationer anbefaler styrelsen at benytte den hidtidige metode.

Fremover vil en værdi af HbA1c på eller over 6,5 procent være den diagnostiske grænse for diabetes. Den ændrede metode vil sandsynligvis betyde, at flere med ikke-diagnosticeret diabetes kan få en diagnose, og dermed få fordelene af en mulig behandling.

Se WHO s rapport, Use of Glycated Haemoglobin (HbA1c) in the Diagnosis of Diabetes Mellitus, for yderligere informationer om HbA1c som ny metode til at teste for type 2 diabetes.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *