Infoaften om synskirurgi i Søborg den 1. oktober

EuroEyes fortæller om mulighederne med moderne øjenkirurgi, når Søborgs nye laserklinik holder informationsaften.

Kan moderne øjenkirurgi løse dine synsproblemer Det spørgsmål kan du måske finde svar på, når EuroEyes holder informationsaften i sin nyåbnede klinik på Aleris-Hamlet Hospitaler, Gyngemose Parkvej 66 i Søborg, tirsdag den 1. oktober fra kl. 19.00 til 20.30.

Her vil øjenlæge Jannik Boberg-Ans fortælle om, hvordan man med den nyeste teknologi kan afhjælpe nær- og langsynethed, bygningsfejl samt brug af læsebriller.

Alle interesserede er velkomne, og deltagelse er gratis. EuroEyes vil byde på et let traktement. Tilmelding kan ske på info@euroeyes.dk.

Fakta

EuroEyes består af 24 klinikker i Danmark, Kina og Tyskland, som korrigerer synsfejl med linseudskiftning samt nyeste laserteknologi. Klinikkerne behandler hvert år et femcifret antal patienter for alle grader af nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl og grå stær. Desuden opereres stadig flere for alderssyn for at undgå brug af læsebriller. EuroEyes er grundlagt i 1993 af øjenlæge Jørn S. Jørgensen. www.euroeyes.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler, der arbejder inden for mere end 40 specialeområder, er Danmarks største og bredest dækkende privathospital med afdelinger i Esbjerg, Herning, København, Aalborg og Aarhus. Virksomheden indgår i Aleris, der med 7.500 ansatte i Danmark, Norge og Sverige er Nordens førende private aktør inden for sundhed og omsorg. www.aleris-hamlet.dk

Læs mere her

Stor interesse fra læger for nyt akutsystem

108 læger har søgt en stilling til regionens nye akutsystem i første ansøgerrunde. Nu går en ny runde i gang.

Regionens akuttilbud samles under én hat i 2014
Fra 1. januar 2014 samler Region Hovedstaden alle akuttilbud under én hat. Derfor skal der ansættes mange nye læger til at tage sig af f.eks. behandling af syge eller tilskadekomne borgere på hospitalernes akutmodtagelser og akutklinikker, til at tage på hjemmebesøg eller til at rådgive borgere på Akuttelefonen 1813.

108 læger vil gerne være del af det nye system
Første ansøgningsrunde til de mange stillinger er nu forbi og regionen kan konstatere, at 108 læger indtil videre har søgt om ansættelse. Herunder har der været stor interesse fra læger med almenmedicinske kompetencer og med lægevagtserfaring.

Anden ansøgningsrunde skal bygge videre på interessen
– Interessen er der. Vi er derfor overbeviste om, at vi inden 1. januar kan besætte de nødvendige stillinger. Vi sætter nu en anden runde i gang for at indhente de sidste ansøgninger, siger koncerndirektør i Region Hovedstaden, Svend Hartling.

Stor interesse, men fortsat ledige stillinger
Han henviser til, at der fra flere sider har været udtrykt bekymring for, at lægerne ikke ville søge stillingerne.

– 108 ansøgninger er ikke et tilstrækkeligt ansøgerfelt. Men vi har på intet tidspunkt forestillet os, at det var realistisk at ansætte så mange mennesker på så kort tid. Dette er en tidskrævende og kompliceret proces. Så beskeden fra os er, at der er stor interesse men også fortsat ledige stillinger, siger Svend Hartling.

Læger skal rådgive over telefon og hjælpe på hospitalerne
I alt skal Region Hovedstaden bruge lægestillinger svarende til ca. 68 årsværk. De mange nye læger skal bl.a. arbejde i telefonvisitationen, hvor de skal rådgive og hjælpe borgere samt i hospitalernes akutklinikker og på akutmodtagelserne.

Enstrenget akutsystem skal give bedre kvalitet
Ansættelserne sker som led i indførelsen af et enstrenget og visiteret akutsystem i Region Hovedstaden, det vil sige en organisatorisk og fysisk samordning af lægevagtordningen med de øvrige akuttilbud. Et flertal af regionsrådets politikere har ønsket dette i længere tid, fordi erfaringer inden for området siger, at et mere enkelt akutsystem kan forbedre kvalitet og service.

Et mere enkelt akutsystem for borgeren
– Med den ny ordning gør vi akutsystemet meget mere enkelt for borgeren. Vi kan give bedre informationer om f.eks. ventetider, fordi de forskellige systemer nu vil tale bedre sammen. Derfor forventer vi også, at vi kan løfte patientsikkerheden og i det hele taget gøre kontakten med akutsystemet mere smidigt og trygt, slutter Svend Hartling.

Ansættelsessamtaler i oktober
De 108 ansøgninger vedrører både fuld- og deltidsstillinger. De første ansættelsessamtaler forventes afholdt i oktober måned på de enkelte akutmodtagelser/-klinikker og på Akuttelefonen 1813.

Læs mere her

Bofællesskabet Godthåbsvej er på vej mod nye tider

Den private virksomhed Cura Handicap A/S driver nu bofællesskabet Godthåbsvej i Hillerød, hvor tre hjerneskadede beboere får pleje døgnet rundt, året rundt.

Bofællesskabet Godthåbsvej i Hillerød drives efter Servicelovens §108 og retter sig mod voksne med medfødte hjerneskader eller senhjerneskadede med nedsat funktionsniveau og kognitive vanskeligheder. Botilbuddet er baseret på 24 timer dækning af pleje og praktisk hjælp ud fra den enkeltes ressourcer og formåen.

Indtil den 31. december 2012 var det Hillerød Kommune, der drev bofællesskabet, der har plads til seks beboere, men hvor der i øjeblikket kun bor tre borgere. Hillerød Kommune ønskede ikke at videreføre stedet, hvilket både beboerne og de pårørende var kede af, idet beboerne ved lukning skulle flytte fra hinanden.

De tre borgere har boet mellem otte og 20 år på stedet. Både de nuværende beboere og deres pårørende er glade for, at de nu kan blive boende i deres trygge og vante rammer. Marianne har boet på Godthåbsvej siden 1992 og hendes mor, Lizzie Nielsen, er meget glad for, at datteren kan blive boende på Godthåbsvej.

– Bostedets beboere bestod i efteråret 2012 af seks multihandicappede og hjerneskadede personer, der for de flestes vedkommende havde boet i 20 år på Godthåbsvej. Da kommunen ønskede at lukke stedet lød meldingen, at vi ikke kunne forvente, at beboerne kunne flytte samlet til et andet kommunalt botilbud. Det væltede vores verden, fortæller Lizzie Nielsen fra pårørendegruppen.

Men det ændrede sig, da der med pårørendegruppens mellemkomst blev etableret dialog mellem Hillerød Kommune og Cura Pleje A/S, der i forvejen løser hjemmehjælpsopgaver under Frit Valgs-ordningen i en række kommuner, herunder Hillerød. Cura Plejes søsterselskab, Cura Handicap A/S, har fokus på handicappede med særlige behov, og de bød ind på opgaven.

– Cura Handicap overtog plejen og hjælpen i huset ved årsskiftet, da kommunen ophørte med at drive Godthåbsvej som kommunalt bosted, fortæller driftsdirektør Jakob Damsgård.

– Siden da har vi gennem første halvår været i en proces, hvor vi kort før sommerferien endelig blev enige med Hillerød Kommune om, at vi kunne opstarte bostedet i vores regi fra 1. september.

Driftsaftalen mellem Cura Handicap A/S og Hillerød Kommune tager afsæt i de tre eksisterende beboere, men pr. 1. oktober flytter en ny beboer ind. Så kommer der nyt liv til stedet, hvor der lægges stor vægt på, at beboerne inddrages mest muligt under hensyntagen til deres funktionsevne.

– Vi skal som medarbejdere sikre, at beboerne lever i et miljø, der tilgodeser deres individuelle behov for udvikling og vedligeholdelse af psykiske og fysiske færdigheder, således at der i videst muligt omfang ikke sker en forringelse af beboernes aktuelle funktionsniveau, fortæller Cura Handicaps daglige leder Mette Prip, der er sygeplejerske og som ligesom de øvrige medarbejdere har lang erfaring inden for socialpædagogisk arbejde

– Beboerne og vi pårørende kunne ånde lettet op, da vi fik at vide, at der igen ville blive døgndækning på Godthåbsvej. Overgangen fra kommunalt til privat bosted er gået over al forventning, og nu ser vi frem til, at vi i fællesskab kan skabe rammerne for den ro og tryghed i beboernes hverdag, som de alle har så stærkt behov for, fastslår en lettet Lizzie Nielsen.

Det nye samarbejde markeres torsdag den 3. oktober med en reception fra kl. 15.00, hvor familie, pårørende, samarbejdspartnere og venner af bofællesskabet er meget velkomne.

Læs mere her

Bivirkninger ved HPV-vaccine

HPV-vaccinen Gardasil har i løbet af sommeren 2013 fået stor medieomtale i Danmark, og der har siden været tiltagende opmærksomhed på mulige bivirkninger. Den øgede opmærksomhed kan ses i den samlede indberetningsstatistik for bivirkninger ved HPV-vaccinen, hvor der er sket en stigning i antallet af indberetninger vedrørende både alvorlige og ikke alvorlige bivirkninger.

– Sundhedsstyrelsen undersøger indberetningerne af de alvorlige bivirkninger nøje, for det er vigtigt, at vi får en indikation for, om pigerne og kvinderne bag tallene er syge på grund af vaccinen eller af andre årsager. Og på det nuværende grundlag mener vi fortsat, at fordelene ved vaccinen opvejer ulemperne, siger Else Smith, administrerende direktør, Sundhedsstyrelsen.

Indberetningerne udgør et godt grundlag for overvågningen, og de fleste indberettede bivirkninger er kendte bivirkninger, der er beskrevet i vaccinens produktresumé.

I hovedtræk viser opgørelsen:

– At Sundhedsstyrelsen har modtaget flere indberetninger om formodede alvorlige bivirkninger ved HPV-vaccinen i perioden fra 1. januar til 9. september 2013 sammenlignet med de sidste fire år.
– At de fleste indberetninger vedrører ikke-alvorlige, kendte bivirkninger.
– At de hyppigst indberettede formodede alvorlige bivirkninger er besvimelse eller svimmelhed, hovedpine og almen utilpashed, evt. ledsaget af andre mere uspecifikke symptomer.
– Der er i perioden modtaget 4 indberetninger, der vedrører diagnosen Postural Orthostatic Tachycardi Syndrom (POTS). Det er en ny type formodet bivirkning, hvor symptomerne er for høj hjertefrekvens og besvimelser. Diagnosen stilles efter særlige undersøgelser.

Som led i Sundhedsstyrelsens rutinemæssige overvågningsarbejde har vi på baggrund af de seneste bivirkningsindberetninger, der vedrører POTS og tilsvarende symptomer i forbindelse med HPV-vaccination, anmodet Det Europæiske Lægemiddelagentur, EMA, om at undersøge, om dette er en mulig ny bivirkning.

Vigtigt at indberette mulige bivirkninger
Det er vigtigt, at læger og patienter fortsat er opmærksomme på at indberette mulige bivirkninger ved HPV-vacciner. De danske indberetninger indgår som en del af grundlaget for den samlede europæiske vurdering af sikkerheden ved HPV-vaccinerne. Alle kan indberette bivirkninger til Sundhedsstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk

Patientforsikringen
Du kan søge Patientforsikringen om erstatning for skader, der skyldes bivirkninger ved et lægemiddel. Læs mere om dette på www.patientforsikringen.dk

Læs mere her

Dagens nyheder – Læs bla. om De bor på E-løbsruten

Seksdobbelt vinder af E-løbet gør comeback
Carsten Jørgensen er tilbage fra New Zealand og klar til Dyrehaven 6. oktober.For første gang siden sin sjette sejr i Eremitageløbet i 2000 er Carsten Jørgensen, 42, tilbage i Dyrehaven. Den legendariske cross- og orienteringsløber har de seneste år boet på New Zealand, men er nu tilbage på sjællandsk jord med familien. Og selvfølgelig skal han i skoven søndag 6. oktober og genopfriske det specielle, der er over E-løbet. Foto: BENT MIDSTRUP
Læs mere her

Danske forskere har fundet nyt våben i kampen mod resistente bakterier
Danske forskere har fundet et helt nyt system, der kan modvirke antibiotika-resistens hos sygdomsfremkaldende bakterier. Multiresistente bakterier er et stigende problem, som hvert år er skyld i alvorlige infektioner og dødsfald. Et stigende forbrug af antibiotika betyder, at vi er på vej til at miste et af vores mest betydningsfulde våben mod infektionssygdomme: Antibiotika. Foto: Iris
Læs mere her

De bor på E-løbsruten
Restauratørparret i Peter Lieps Hus takker af i skoven på søndag og bliver tilskuere på E-dagenLøber nr. 600.000 passerer søndag 6. oktober Peter Liep’s Hus i det 45. Eremitageløb.I den legendariske hvidkalkede og stråtækte restaurant med havebordene med de rødternede duge foran har Lissen og Ingvar Sahlberg boet og arbejdet siden 1972. Og ingen har set så mange E-løbere ude på verdens ældste motionsrute som det populære restauratørpar.Foto: Peter Fredberg
Læs mere her

Hygiejnepris til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen har i dag fået tildelt årets hygiejnepris. Rådet for Bedre Hygiejne har valgt at give prisen til Sundhedsstyrelsen for indsatsen med at forbedre kommunernes hygiejneindsats via en forebyggelsespakke om hygiejne. Sundhedsstyrelsen får prisen på grund af den store betydning for den danske folkesundhed, som pakken vil få ved en bred implementering.

Forebyggelsespakken om hygiejne indeholder anbefalinger til kommunernes indsats på hygiejneområdet. Anbefalingerne støtter samarbejdet på tværs af de kommunale forvaltninger, sygehuse og praktiserende læger for at få god hygiejne og mindsket smittespredning i befolkningen. Hygiejnepakken indeholder blandt andet faglige anbefalinger om, at børn i dagtilbud og skoler får undervisning i hvordan de vasker hænder og forebygger infektioner, og at der er adgang til rådgivning fra kommunen, når der er udbrud af infektioner.

Læs mere her

Dagens nyheder – Læs bla. om Dyrehaven åbnede porten for Team Danmark

Grøn stær – en lumsk øjensygdom
Grøn stær, eller glaukom, som har ramt erhvervsmanden Christian Kjær, betegnes af en førende øjenlæge som en utroligt lumsk sygdom.- Handler man ikke i tide, kan det ende med kikkertsyn. Det er som at skulle se gennem det paprør, som sidder inderst i en rulle toiletpapir. Med kikkertsyn er det uigenkaldeligt slut med at køre bil. En del ender med at blive blinde, siger Henrik Lund-Andersen, professor og ledende overlæge, øjenafdelingen på Glostrup Hospital.
Læs mere her

Dyrehaven åbnede porten for Team Danmark
Rasmus Henning og de danske verdensnavne i roning brillerede i Team Danmark-løbetFoto: Henning Bagger
Læs mere her

Øjenklinik flytter fra Købmagergade til Søborg

EuroEyes klinik på Strøget følger nu Aleris-Hamlet Hospitaler til den tidligere tv-by i Gyngemosen hvor privathospitalet sidste år samlede sine storkøbenhavnske afdelinger.

Sidste efterår flyttede Aleris-Hamlet Hospitaler alle medarbejdere fra Frederiksberg til afdelingen i Søborg, der blev udvidet til Nordens største privatejede hospital med over 400 ansatte og et areal på 9.000 m2. Ny flytter EuroEyes med alt sit højteknologiske apparatur fra øjenklinikkerne på Købmagergade og Frederiksberg til samme adresse i den tidligere tv-by på Gyngemose Parkvej.

Oplagte synergimuligheder

Samarbejdet giver en lang række oplagte synergimuligheder. Aleris-Hamlet og EuroEyes er stærke brands, som passer godt sammen, og eksponeringen over for hinandens patienter samt mulighederne for fælles markedsføring er oplagte. Vi passer ideelt ind på et stort privathospital med topmoderne faciliteter, siger øjenlæge Jannik Boberg-Ans, direktør og partner i EuroEyes, der bl.a. afhjælper nær- og langsynethed, bygningsfejl samt brug af læsebriller.

Gyngemose Parkvej er nemt tilgængelig, og med en afstand på blot ni kilometer til den gamle adresse er vi fortsat lige i nærheden af patienterne i København. Alle, der kommer i bil, kan glæde sig over gode parkeringsmuligheder samt beliggenheden tæt ved motorvej, fortsætter øjenlægen, der også lægger vægt på naboernes mulighed for at henvise patienter til hinanden.

Nogle af vores patienter efterspørger kosmetiske ydelser som fx øjenlågskorrektioner, og her vil det være oplagt at henvise til vores naboer i Aleris-Hamlets kosmetiske center. På samme måde vil hospitalet til os kunne henvise patienter, der forespørger omkring synskirurgi, siger Jannik Boberg-Ans.

Han afslører desuden, at EuroEyes nu vil stile mod akkreditering efter Den Danske Kvalitetsmodel. Dermed får vi papir på vores høje kvalitet. Det ventes også at øge tilgangen af patienter, der får udført øjenoperationer gennem deres sundhedsforsikring. Aleris-Hamlet Hospitaler følger allerede Den Danske Kvalitetsmodel, og vi vil kunne sparre med deres kvalitetsafdeling i akkrediteringsprocessen, fortæller han.

Fælles initiativer

Også Aleris-Hamlet ser de to virksomheder som et godt match. Samarbejdet afspejler den aktuelle tendens med at samle flere specialer på de enkelte behandlingssteder. Vi er Danmarks største privathospital, mens EuroEyes har en førende position inden for synskirurgi og en bred palet af behandlinger. Det gør det oplagt at lave fælles initiativer og arrangementer. Eksempelvis kunne man forestille sig informationsaftener for ældre, hvor øjenlæger fra EuroEyes fortæller om grå stær og alderssyn, mens specialister fra vores høreklinik fortæller om de nye tilskudsregler for høreapparater, og vores tandlæger oplyser om proteser, siger Trine Mottlau, der for nylig overtog posten som chef for det udvidede hospital i Søborg.

Trine Mottlau oplever desuden Aleris-Hamlets og EuroEyes værdier som sammenfaldende. Ud over at prioritere høj patienttilfredshed og kvalitet bidrager begge virksomheder til alment sundhedsfremme på non-profit-plan. Eksempelvis samarbejder Aleris-Hamlet med Røde Kors om udbredelse af førstehjælp, mens EuroEyes bruger store ressourcer på at afhjælpe synshandicaps i den tredje verden, slutter hospitalschefen.

Fakta

EuroEyes driver 24 klinikker i Danmark, Kina og Tyskland, som korrigerer synsfejl med linseudskiftning samt nyeste laserteknologi. Klinikkerne behandler hvert år et femcifret antal patienter for alle grader af nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl og grå stær. Desuden opereres stadig flere for alderssyn for at undgå brug af læsebriller. EuroEyes har eksisteret siden 1993 og ejes af syv øjenlæger med grundlægger Jørn S. Jørgensen som hovedaktionær. www.euroeyes.dk

Aleris-Hamlet Hospitaler med afdelinger i Esbjerg, Herning, København, Aalborg og Aarhus er Danmarks største og bredest dækkende privathospital. Virksomheden tilbyder undersøgelse og behandling inden for mere end 40 specialeområder. www.aleris-hamlet.dk

Billedmateriale

– Foto 1: Efter tre år på Købmagergade (billedet) følger EuroEyes nu Aleris-Hamlet til Gyngemosen, hvor hospitalet samlede sine storkøbenhavnske aktiviteter i efteråret. Foto: EuroEyes. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ERY/ERY-AHK1.JPG

– Foto 2: Vores klinik passer ideelt ind på et stort privathospital med topmoderne faciliteter, siger Jannik Boberg-Ans, direktør og partner i EuroEyes (tv.). Her ses han med øjenkirurg Johan Lønsmann Poulsen. Foto: Kaj Bonne. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ERY/ERY-AHF2.JPG

– Foto 3: Allerede nu kan man møde EuroEyes hos Aleris-Hamlet på Gyngemose Parkvej, der med over 400 ansatte og et areal på 9.000 m2 er Nordens største privatejede hospital. Foto: Aleris-Hamlet. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ERY/ERY-AHF3.JPG

– Foto 4: EuroEyes behandler hvert år et femcifret antal patienter for alle grader af nærsynethed, langsynethed, bygningsfejl, alderssyn og grå stær. Foto: EuroEyes. http://www.epicent.dk/Pressemateriale/ERY/ERY-AHF4.JPG

Billederne kan hentes i højtopløselige udgaver fra ovenstående placeringer.

Læs mere her

Dagens nyheder – Læs bla. om Henrik Jørgensen hylder 45 års jubilarerne i E-løbet

Henrik Jørgensen hylder 45 års jubilarerne i E-løbet
Når de 41 superveteraner, som fejrer 45 års jubilæum i Eremitageløbet søndag 6. oktober, starter to minutter foran resten af det 19.000 mand m/k store felt, får de følgeskab på de første kilometer af en af løbets største profiler gennem tiderne, Henrik JørgensenFoto: Ukendt, Scanpix
Læs mere her