Hjertestarter på F24 i Fredensborg

Succesrigt sponsorsamarbejde med Røde Kors får Q8 til at installere hjertestartere på udvalgte tankstationer og andre anlæg. F24 i Fredensborg er det første ubemandede anlæg, der nu får en hjertestarter.

4.000 danskere får hvert år hjertestop. Det kan ske alle vegne, og det er meget vigtigt, at den pågældende person så hurtigt som muligt får førstehjælp, genoplivning via kunstigt åndedræt og assistance fra en moderne hjertestarter. Q8 har allerede installeret hjertestartere på en række bemandede servicestationer landet over og tester nu også muligheden for at have hjertestartere på selskabets ubemandede anlæg i F24-kæden.

Tilmeldt hjertestarter-registret
“Vi sigter i første omgang på de anlæg, hvor der ikke er placeret andre offentligt tilgængelige hjertestartere i nærheden , forklarer Klaus Peiner Thomsen fra Q8s driftsafdeling, der også har ansvar for driften af F24. “Det kan også være på benzinstationer, hvor der enten er langt til behandlingsmuligheder for hjertepatienter, eller hvor der bor så mange mennesker i nærheden, at der statistisk set må ske en del hjertestop .

F24-hjertestarterne er tilmeldt hjertestarter.dk , der er et register over alle hjertestartere i Danmark, som er tilmeldt netværket. Registeret er tilkoblet alarmcentralen, som ved præcis hvor i landet hjertestarterne befinder sig. Det er også ved at ringe 112, at man får koden til hjertestarteren på F24 i Fredensborg, så man kan tage den i brug samtidig med at man tilkalder en ambulance. Hjertestarteren er akuthjælp til de første afgørende minutter, indtil den professionelle hjælp kan nå frem, og den kan betyde forskellen mellem liv og død.

Adgang døgnet rundt
Mange hjertestartere er placeret på institutioner og arbejdspladser, hvor der ikke er adgang uden for normal arbejdstid , afslutter Klaus Peiner Thomsen. Vi ønsker at placere hjertestarterne på F24, for at der kan være adgang til dem døgnet rundt. Nu tester vi konceptet i Fredensborg, og herefter vil vi vurdere, hvilke af vores F24 der ligger på placeringer, hvor det af hensyn til befolkningsgrundlag og beliggenhed kan være relevant at installere en hjertestarter .

Læs mere her

Kom håndeksemen til livs!

I dag kan man købe alle mulige former for sæbe og håndrens. Den ene dufter bedre end den anden og alle i smarte indpakninger. De får dine hænder til at dufte, og rene bliver de også, men omkostningerne kan være høje!

Hver gang man vasker sine hænder, udsætter man sig selv for et reelt kemikalie angreb. De fleste sæber indeholder nemlig rigtig mange kemikalier. Problemet har været kendt i mange år, også i mange andre brancher, men autobranchen har haft det særligt hårdt. Eksemen løber nærmest løbsk blandt mekanikere og pladesmede.

Risikoen for eksem anses i dag for at være dobbelt så høj for pladesmede som for medarbejdere uden for autobranchen. Den hyppige kontakt med motorolie, hydraulikolie og bremsevæske kan i sig selv forårsage eksem, så der stilles store krav til den sæbe man bruger efterfølgende.

I Tunap har vi derfor taget aktiv stilling til de produkter, vi sender på gaden. Vi mener nemlig ikke, der er grund til at mekanikere og andre i autobranchen skal være ekstra plaget af eksem. Som tidligere mekaniker har jeg selv været hårdt plaget af renseprodukter, og så er det skønt at være med til at ændre på tingene og kunne tilbyde allergi-venlige produkter.

Der er flere fordele ved, at bruge allergi-venlige produkter. Det giver sig selv, at man får et gladere personale, fordi deres helbred har det bedre. Det betyder færre sygedage pga. noget så træls som håndeksem. Færre sygedage giver ikke kun gladere medarbejdere, men også gladere kunder, og det kan ses på bundlinjen. For kunderne mærker uden tvivl de hurtigere ekspeditionstider, som skyldes den øgede medarbejderstabilitet på værkstederne.

Ydermere er vi også af den opfattelse, at vi har et globalt ansvar. Det kan lyde højtravende, men når man arbejder med produkter, der ikke er specielt gode for miljøet, så er det vigtigt for os at tage ansvar og sørge for, at vores produkter skader så lidt som muligt/er gode for miljøet.
Det er en win-win situation , som man siger. For alle involverede parter. Så lad os stå sammen i kampen mod eksem i autobranchen og en gang for alle komme denne elendighed til livs!

Læs mere her

Nyt sundhedshus trækker læger til udsat bydel

Aalborg Øst har som flere andre udsatte bydele i Danmark haft svært ved at tiltrække læger. Og derfor har beboerne måttet køre langt, når de skulle konsultere deres praktiserende læge. Men det har et nyt sundhedshus ændret på. På fredag besøger sundhedsminister Astrid Krag bydelen for ved selvsyn at se det nyskabende hus, der har bragt lægerne tættere på beboerne.

Flere steder i Danmark er det vanskeligt at få en praktiserende læge i nærheden af, hvor man bor. Og det er ikke kun i yderområderne, at det kan være svært. I socialt udsatte bydele og boligområder kan beboerne også have svært ved at finde en læge. Det gælder eksempelvis i Vollsmose i Odense, Sydhavnen i København og indtil for nylig også Aalborg Øst i Nordjylland. For få år siden var der kun en praktiserende læge i bydelen, der har mere end 12.000 beboere.

I dag er situationen helt anderledes. Opførelsen af et nyt sundheds- og kvarterhus, som sundhedsminister Astrid Krag indvier i morgen, har nemlig gjort det attraktivt for læger at slå sig ned i Aalborg Øst. I begyndelsen af september åbnede Søren Olsson sammen med tre andre praktiserende læger en ny lægepraksis i huset.

Det er meget interessant at være med til at vende billedet for bydelen for stået på den måde, at der simpelthen ikke har været læger nok i området tidligere. Det er vi med til at lave om på nu, og det er meget tilfredsstillende at være en del af en større helhed, som samlet set er til nytte og gavn for områdets beboere , siger Søren Olsson.

Når han fandt det attraktivt at åbne en lægepraksis i det nye sundhedshus, skyldes det bl.a., at han har rig lejlighed til at samarbejde med andre sundhedsfaglige grupper. Huset rummer nemlig både speciallæger, sygeplejersker, fysioterapeuter, jordmødre, et apotek og kvalitetsenheden Nord-KAP , der samarbejder om og formidler nye initiativer inden for almen lægepraksis.

Sundhed kommer tæt på beboerne
Sundhedshuset indeholder også et folkefitness og et sundhedsværksted , hvor områdets beboere bl.a. kan motionere, få tilbud om rygestopkurser og få foretaget et sundhedstjek.

Aalborg Kommune og de øvrige initiativtagere bag huset håber, at man ved at samle sundhedsprofessionelle og forskellige sundhedstilbud under samme tag kan styrke det forebyggende sundhedsarbejde og skabe bedre sammenhæng mellem forebyggelse, udredning og behandling i lokalområdet. Og det er netop en af grundene til, at sundhedsministeren finder huset interessant:

Regeringen vil meget gerne styrke den forebyggende sundhedsindsats, for det er som bekendt bedre at forebygge end at helbrede. Og jeg synes, at hele tanken med at etablere et sundhedshus tæt på borgerne er utrolig spændende. Når man så samtidig kan opbygge et fagligt miljø, der tiltrækker læger til boligområdet til gavn for beboerne og gør det muligt at udveksle erfaringer og viden på tværs af faggrupper, går det op i en højere enhed. Derfor ser jeg også frem til at indvie centret, som måske kan inspirere andre bydele, hvor der mangler læger , siger Astrid Krag.

Ministeren indvier sundhedshuset 28. september kl. 13 og efterfølgende er der åbent hus fra kl. 14.30 til 17.30, hvor besøgende kan få en guidet tur i huset og se de mange forskellige tilbud.

Fakta om sundheds- og kvarterhuset
Det nye sundhedshus ligger i Aalborg Øst på adressen Fyrkildevej 7.

Region Nordjylland, Aalborg Kommune og Himmerland Boligforening er initiativtagere til huset, der er opført med økonomisk støtte fra blandt andre Realdania.

Sundhedshuset, der er på 7.500 kvadratmeter, rummer både kommunale, regionale og private sundhedstilbud.

Læs mere her

Dagens nyheder – Læs bla. om Brændeovne skyld i 500 døde hvert år

Kom og test E-formen med Dennis Jensen mandag 1. oktober kl. 18.00
Eremitageløbet er for de veltrænede. Uden regelmæssig træning løber man ikke de klassiske 13,3 kilometer på den smukke og kuperede rute gennem Dyrehaven. Det er et hårdt job at være E-løber. Af Peter Fredberg, fred@bt.dk Det 44. E-løb i nationalskoven finder sted søndag 7. oktober, og BT inviterer mandag 1. oktober til et testløb på E-løbsruten med den seksdobbelte vinder, Dennis Jensen, i front. Foto: Peter Fredberg
Læs mere her

Nye tal afslører: Brændeovne skyld i 500 døde hvert år
Danmarks tusindvis af brændeovne er årsag til en alt for tidlig død for 500 mennesker. Hvert år.Det viser nye beregninger, som seniorforsker Jørgen Brandt, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, har foretaget for Forbrugerrådets blad Tænk.Når brændeovnene er en ’stille dræber’, skyldes det mængden af sodpartikler, organisk kulstof, mineralsk støv og forskellige skadelige gasser, som kommer op af de tusindvis af skorstene, når der fyres i ovnene.Foto: Morten Thun
Læs mere her

Brændeovne skyld i 500 døde hvert år
Danmarks tusindvis af brændeovne er årsag til en alt for tidlig død for 500 mennesker. Hvert år.Det viser nye beregninger, som seniorforsker Jørgen Brandt, Nationalt Center for Miljø og Energi ved Aarhus Universitet, har foretaget for Forbrugerrådets blad Tænk.Når brændeovnene er en ’stille dræber’, skyldes det mængden af sodpartikler, organisk kulstof, mineralsk støv og forskellige skadelige gasser, som kommer op af de tusindvis af skorstene, når der fyres i ovnene.Foto: Morten Thun
Læs mere her

Zymenex enzym opnår EU Orphan Drug Designation godkendelse

Den Europæiske Kommission (EU) har den 27. september 2011 tilkendt ACE BioSciences A/S (et datterselskab af Zymenex Holding A/S) Orphan Drug Designation for selskabets rekombinante humane enzym Galaczym, til behandling af den sjældne, lysosomale sygdom Globoid Celle Leukodystrofi (Krabbes sygdom). Orphan Drug Designation kvalificerer produktets sponsor til reducerede gebyrer, protokol assistance, centraliseret ansøgningsprocedure og tilgang til 10 års markedseksklusivitet når produktet er godkendt, ifølge Orphan Drug Regulation. Zymenex har tidligere fået Orphan Drug Designation i både EU og USA for selskabets to andre lysosomale enzym produkter Metazym til behandling af Metakromatisk Leukodystrofi og Lamazym til alfa- Mannosidosis, der er i fase 2 klinisk afprøvning i dag.

Globoid celle leukodystrofi (Krabbes sygdom) er en arvelig sygdom, der skyldes mangel på et enzym (et specielt type protein) galactocerebrosidase (GALC). Dette enzym er nødvendigt for at nedbryde visse fedt substanser, der indbefatter to lipid substanser kaldet galactosylceramide og psykosin. Man mener, at ophobning af disse substanser ødelægger de celler der danner myelin, en beskyttende fedtskede, der omkranser nerveceller og medfører skader på nerver i hjernen og andre dele af kroppen. Symptomerne viser sig som ekstrem irritabilitet eller hypersensitivitet, spasticitet og forsinket udvikling. Symptomer og tegn på centralnervesystemets involvering er alvorlige og der ses intellektuel forringelse, der fører til mangel på frivillig bevægelse og kontakt med omgivelserne.

Krabbe sygdom er en langsom svækkende sygdom, der kan være livstruende især i den tidligt indtrædende form, der typisk fører til død i tidlig barndom.

Zymenex Holding A/S www.zymenex.com der består af Zymenex A/S og ACE BioSciences A/S, er en dansk biofarmaceutisk virksomhed, der blev grundlagt i 1998, med hovedkontor i Hillerød og forskningslaboratorier på Lidingö i den svenske hovedstad Stockholm. Firmaet fokuserer på forskning- og udvikling af farmaceutiske produkter til behandling af sjældne, arvelige sygdomme, hvortil der ikke er behandling i dag.

Zymenex har to andre lysosomale produkter i udvikling, Lamazym til behandling af alfa-Mannosidosis der er i fase 2 klinisk afprøvning og et andet tidlig stadie lysosomal udviklingsprojekt.

Den danske venture capital investor Sunstone Capital støtter Zymenex finansielt.

Læs mere her

Vi bedrager folk

Professor fordømmer brug af “bad science” om passiv rygning

Hvor langt skal vi køre den Hvornår skal vi fortælle folk, at vi helt bevidst bedrager dem for at få dem til at ændre adfærd Hvornår begynder det at blive uacceptabelt

Sådan spørger ledende professor, John B. Davies fra Strathclyde University i et opsigtsvækkende video-interview, hvor han offentligt tager afstand fra anti-tobaks kampagnerne i England & Skotland, som han selv er rådgiver for i Health Scotland’s Qualitative Bar Study on Smokefree Legislation.

I en usædvanlig hård kritik af kampagnerne mod rygning trækker John B. Davies linier til Tyskland under krigen: Jeg begynder at kunne se gaskamre forude. Det virker måske latterligt – men hvis en regering bevidst producerer kampagner, der er bedrag, og som har til hensigt at bedrage for at producere en ønsket forandring, så står vi med et meget vanskeligt problem, siger han.

Prof. Davies rejser specielt et advarselssflag imod myndighedernes brug af bad science om passiv rygning – dvs. brugen af en falsk risiko ved passiv rygning som argument i de sociale markedsføringskampagner for at få folk til at ryge mindre.

Dårlig videnskab i en god sags tjeneste er altid dårlig videnskab, siger han.

Se hele artiklen her: http://dengulenegl.dk/blog/ p=3129

Læs mere her

Dagens nyheder – Læs bla. om Bliver du syg af pizza og øl? 45.000 har glutenallergi uden at vide det

Kræft opdages for sent
Indlagt med forstoppelse, hjem med kræft. Sådan lyder meldingen for mange patienter, der oplever at blive akut indlagt med én sygdom på hospitalet og kommer hjem med en kræftdiagnose.
Læs mere her

Bliver du syg af pizza og øl? 45.000 har glutenallergi uden at vide det
Op mod 45.000 danskere er glutenallergikere uden at vide det, og som alle andre spiser de brød og pasta og pizza og drikker øl – selvom dette kan være gift for kroppen og få fatale konsekvenser.Sådan lyder forskeres skøn, skriver DR.I Sverige og Norge er 1-2 procent af befolkningerne blevet diagnosticeret med glutenallergi, mens blot 1 promille af danskerne er blevet diagnosticeret.Det undrede et dansk forskerhold fra Glostrup Hospital, som nu er gået i gang med en større undersøgelse af omfanget af allergien i landet, og vil teste 2.300 voksne.
Læs mere her

Region Hovedstadens Blodbank vinder Den Danske Logistikpris 2011

Prisen tildeles blandt andet fordi akutindkøb af blod udefra er helt elimineret, ligesom leveringssikkerheden til de decentrale lagre er steget fra 93 til 98 % .

Overbevisende styring af forsyningskæderne
Lego har gjort det, flere af erhvervslivets sværvægtere som Danfoss og Arla Foods har gjort det taget prisen som danmarksmestre i logistik og supply chain management. Men i år tegner der sig et nyt billede. Region Hovedstadens Blodbank, Rigshospitalet, har med overbevisende styring af forsyningskæderne gjort sin entré i toppen af listen, der i alle årene ellers har været forbeholdt de fremmeligste private virksomheder.

Første gang en offentlig virksomhed løber med pisen
Det er første gang i Logistikprisens 18-årige historie, at en offentlig virksomhed løber med Logistikprisen. Og det siger ikke så lidt. For supply chain management (SCM) er, om noget, en disciplin, der traditionelt set har hørt til i det private erhvervsliv, hvor man igennem de seneste mange årtier har optimeret forsyningskæderne ved at styre de forskellige led, der kæder leverandør, producent, lagerbeholdning, distributør og slutbruger sammen med mindst muligt spild og størst muligt udbytte.

Blodbanksorganisationer lagt sammen
Region Hovedstaden valgte i 2008 at sammenlægge de tre eksisterende blodbanksorganisationer bestående af 10 tappesteder i én samlet organisation med base på Rigshospitalet, og efter fusionen har Blodbanken på få år formået at nytænke, udvikle og forandre blodforsyningen i hele regionen ved at sætte supply chain management på dagsordenen i et miljø, hvor logistik ikke er den naturlige kernekompetence og vel at mærke på en måde, hvor det bruges som løftestang for innovation.

Robust blodforsyning
Dommerkomitéens begrundelse for udpegningen lyder bl.a., at … akutindkøb af blod udefra er helt elimineret, ligesom leveringssikkerheden til de decentrale lagre er steget fra 93 til 98 % … blodbanken er på flere punkter førende internationalt, også fra en forskningsmæssig vinkel.
Forandringerne, som i høj grad har været båret frem af hele medarbejderstaben i Blodbanken, har ført til en mere effektiv anvendelse af blodet i dets forskellige bestanddele og blodprodukter, og med det er visionen om en robust blodforsyning på kort tid blevet til virkelighed.

Hele teamet inddraget
Det kan vi godt være stolte over, lyder det fra centerdirektør Bettina Lundgren, Diagnostisk Center, Rigshospitalet. Den logistiske udfordring spænder fra frivillig bloddonation til blodtransfusion af korrekt match; i en lægehelikopter, på Rigshospitalet, et stort akut hospital eller et mindre nærhospital i Region Hovedstaden, og at løfte den opgave kræver en talentfuld ledelse, der forstår at forene faglig udvikling og drift til gavn for patientbehandlingen ved at inddrage hele teamet af ressourcebevidste, innovative medarbejdere.

Fra tappested til slutbruger
Blodbankens medarbejdere og ledelse har som et stærkt team vist viljen til forandring og på egen hånd udviklet et skræddersyet, realtidsbaseret IT-system, som gør det muligt at holde øje med lagerbeholdningen real time og samtidig styre blodforsyningen hele vejen fra tappested til slutbruger og helt ned til styring af blodets blandingsforhold under transfusioner ved operationsbordet fx hos patienter med livstruende blødning.

Har været medvirkende til at redde flere hundrede menneskeliv
Modellen er i supply chain-sammenhæng helt unik. En effektiv og intelligent forsyningsstyring, der har været medvirkende til at redde flere hundrede menneskeliv, som ellers ville være tabt. Og supply-systemet, der følger blodets sammensætning ned til mindste detalje og kan matche patientens behovsprofil i transfusionsøjeblikket, vækker allerede stor international opmærksomhed. Foreløbige tal fra opgørelser af patienter med livstruende blødning viser overlevelsesrater, der er steget med op til 50 %, efter at de nye tiltag med blodforsyningen og sammensætningen af blodkomponenterne ved transfusion er indført.

Ikke akut mangel på blod i fremtiden
Men historien om blodlogistikken stopper ikke her. De nye tiltag tæller bl.a. også et patient-blood-management-system og et kommende donor-booking-system. Tiltag, som skal sikre, at der ikke i fremtiden bliver akut mangel på blod i regionen.

Skal styre efterspørgslen på blod
Vi er nødt til at tage højde for befolkningsudviklingen og tænke den ind i vores måde at arbejde med blodforsyningen fremadrettet, siger Morten Bagge, Klinikchef for Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet og fortsætter: Allerede om 10-15 år vil samfundet opleve et væsentligt øget behov for blod til behandlinger, alt imens der vil være betydeligt færre donorer at tappe fra. Og det er et problem, hvis vi ikke begynder at forberede os på det. Derfor bygger visionen om en robust blodforsyning på flere områder. Et af de mange nye tiltag er bl.a. et blood management program, som skal sikre, at vi udover at styre kapaciteten af blodforsyningen også har mulighed for at styre efterspørgslen fx ved hjælp af forebyggende behandling inden indlæggelse, siger Morten Bagge.

Web-baseret donor-bookingsystem på vej
Der er derfor også et web-baseret, interaktivt donor-bookingsystem på vej, siger chefbioanalytiker Susan Mathiasen, ligeledes fra Klinisk Immunologisk Afdeling, Rigshospitalet.
Her kan den enkelte donor selv følge behovet for blod i forhold til den aktuelle blodsituation i Blodbanken herunder lagerbeholdning, blodtypemangel, donorstatistik og helbredsdata.

Udsnit af dommerkomitéens begrundelse
Ledelsen af blodbanken har været både forudseende, innovative og ambitiøse omkring udviklingen af SCM-konceptet. De har vist, at det er muligt at optimere ressourcer i den offentlige sektor, de har skabt imponerende resultater langs hele værdikæden fra indsamling af donorblod, produktion og lagring af blodkomponenter og blodprodukter med kort holdbarhed ved at udvikle kundetilpassede leverancemodeller. Dommerkomitéen udtrykker stor anerkendelse for det store entreprenørskab og evnen til at sætte Danmark på verdenskortet inden for et område, hvor logistik ikke er den naturlige kernekompetence .

Den Danske Logistikpris uddeles årligt i et samarbejde mellem effektivitet.dk og IDA Produktion & Logistik

Læs mere på: www.logistikkonferencen.dk

Læs mere her

Mammakirurgi i Ringsted årsag til både stolthed og tryghed

– Det er ikke mindre end imponerende så gode og mange resultater, der leveres i Ringsted til kvinder med brystlidelser. Det kan regionen og dens borgere være både stolte og trygge ved, siger Flemming Stenild, der er formand for Sygehusudvalget i Region Sjælland.

Sygehusudvalget holdt deres oktobermøde på Ringsted Sygehus, og benyttede lejligheden til at tage landets største mammakirurgiske afdeling, som foretager al udredning og behandling af brystlidelser i Region Sjælland, nærmere i øjesyn.

Regionens sygehus i Ringsted foretager årligt omkring 1400 operationer og har cirka 14.000 ambulante besøg. Alene antallet af brystkræft-operationer er i Ringsted 4-doblet i løbet af de seneste ti år.

– Samtidig med en stor stigning i aktiviteten oplever patienterne også en høj kvalitet. For eksempel fik kun 6 procent af kvinderne en brystbevarende operation i 1999. Ti år senere fik 90% en brystbevarende operation, hvis kræftknuden var højst 2 cm og over halvdelen af de kvinder, der havde større knuder, fik også en brystbevarende operation, oplyser ledende overlæge Anne Pedersen.

Den høje kvalitet og store effektivitet viser sig også i den landsdækkende undersøgelse af tilfredsheden hos indlagte patienter:

– Regionens mammakirurgiske afdeling på Ringsted Sygehus scorer ganske enkelt topkarakter med 100% på den generelle tilfreds. Det kan jo ikke bliver meget bedre, konstaterer Flemming Stenild.

Læs mere her