180 mio. kr. til større lighed på tandområdet

Regeringen og Enhedslisten sikrer med 180 mio. kr., at flere med få penge og store tandproblemer får råd til tandbehandling. De nye tilskud til tandbehandling er en del af en større socialpakke, som præsenteres lørdag.

Modtagere af kontanthjælp, ungeydelser, ressourceforløbsydelser og andre med tilsvarende lave indkomster kan se frem til at få en væsentlig lavere tandlægeregning. Samtidig får epilepsipatienter gratis behandling af ulykkesbetingede tandskader. En aftale mellem regeringen og Enhedslisten betyder nemlig, at der afsættes 180 mio. kr. til tandbehandling på finansloven for 2013.

Jeg er stolt over, at vi nu forbedrer tandplejen for mange danskere med lave indkomster. Det vil mindske uligheden i danskernes sundhed. Vi giver en hjælpende hånd til økonomisk vanskeligt stillede borgere med f.eks. paradentose, som ofte sidder tilbage med store tandlægeregninger. Med den her aftale vil mange danskere og særligt dem med færrest penge og størst tandproblemer få bedre mulighed for tandbehandling , siger sundhedsminister Astrid Krag.

Social- og integrationsminister Karen Hækkerup er også tilfreds med, at borgere, der modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, sikres ret til yderligere tilskud til tandlægeregningen:

Det er god socialpolitik at sørge for at udsatte borgere får hjælp til tandlægeregningen. Derfor er jeg rigtig glad for denne aftale, som regeringen har lavet med Enhedslisten , siger Karen Hækkerup.

Hvis det i forvejen er svært at få råd til at betale husleje og få husholdningsbudgettet til at hænge sammen, så kan det være nærmest umuligt at få råd til tandlæge. Det er desværre virkeligheden for mange, som lever af kontanthjælp, brøkpension eller den særligt lave ungeydelse. Derfor er jeg rigtigt glad for, at vi nu kan gøre det markant billigere at gå til tandlæge for dem, som har allermindst at leve for , siger Stine Brix, sundhedsordfører for Enhedslisten.

De nye tilskud til tandbehandling vil gøre det væsentligt billigere at gå til tandlægen for kontanthjælpsmodtagere og andre, der er økonomisk vanskeligt stillede.

Aftalen indebærer bl.a. at:

– Unge under 25 år på kontanthjælp mv. skal højst betale 600 kr. om året for tandbehandling. Behandling for mere end 600 kr. om året bliver gratis.
– Personer på kontanthjælp mv., der er over 25 år, får tilskud på 65 pct. af den egenbetaling, som overstiger 800 kr. årligt.
– En kontanthjælpsmodtager over 25 år, der har en aggressiv form for paradentose, får halveret sin årlige tandlægeregning fra ca. 5.200 kr. til ca. 2.300 kr.
Patienter med epilepsi får ret til vederlagsfri behandling af ulykkesbetingede tandskader som følge af epileptiske anfald.

Yderligere oplysninger:
Særlig rådgiver Thomas Sæhl, tlf.: 50 74 34 14.
Social- og Integrationsministeriets pressevagt, tlf.: 40 70 69 01.
Sundhedsordfører for Enhedslisten, Stine Brix, tlf.: 33 37 50 12.

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *