10 års forskning har løftet plejen

Afdelingen for Sygeplejevidenskab ved Aarhus Universitet har i 10 år forsket inden for sygeplejefaget.

En forskning, der har nået internationalt niveau og samtidig, og ikke mindre vigtigt, har resulteret i bedre pleje til patienterne.

Behandling af patienter er forbedret betydeligt gennem udvikling af nye lægemidler og behandlingsformer. I denne sammenhæng kan man nemt glemme, at behandling ikke kun er medicin og operationer, men også pleje af den syge.

Men et sted i Danmark har man i nu 10 år haft øje for at udvikle og forske i sygeplejen – Afdelingen for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet. Og afdelingen er det sted i landet, hvor der produceres mest forskning, der ser på plejen af patienter, og den afholder 1. marts 2011 10-års-jubilæum.

– Det tager langt tid at udvikle et forskningsmiljø, men vi er nået langt på 10 år. Vores forskning har opnået et internationalt niveau. Forskningen har også resulteret i konkrete forbedringer, der har været til gavn for mange patienter, fortæller forskningsleder Kirsten Lomborg, som er lektor og afdelingsleder ved Institut for Folkesundhed, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Aarhus Universitet.

– Udgangspunktet for den forskning, vi laver, er patienter og borgere med behov for sundhedsydelser. Derfor er forskningen relevant for alle de personer, som patienter møder i sundhedsvæsenet, og vores forskningsresultater har også ændret og forbedret praksis for eksempelvis social- og sundhedsassistenter og andet sundhedspersonale, fortæller Bente Martinsen, der er adjunkt på afdelingen.

Forskningsleder Kirsten Lomborg understreger samtidig, at sygeplejeforskning er nødvendig. Hvilket de mange resultater, afdelingen har opnået i de seneste 10 år, også beviser:

– Sygeplejeforskning er en komplementær forskning til den mere traditionelle lægeforskning. Hvor en læge måske vil fokusere på selve den ernæring, en patient skal have, vil sygeplejeforskning typisk fokusere og undersøge, hvordan man kan optimere og forbedre patientens lyst til at spise og for nogen patienters vedkommende gøre det lettere, eller i det mindste mindre ubehageligt. Sundhed og trivsel for borgere og patienter er et vigtigt aspekt, og det er det fokuspunkt, vi ofte har i vores forskning, uddyber Kirsten Lomborg.

Afdelingen for Sygeplejevidenskab på Aarhus Universitet er det eneste sted i landet, der tilbyder sygeplejefaglige videreuddannelser. Afdelingen optager hvert år 50 kandidatstuderende og 25 masterstuderende i klinisk sygepleje. Afdelingen har også stor tilgang af ph.d.-studerende, og lige nu er der 14 forskningsprojekter i gang.

Flere oplysninger

Kirsten Lomborg, afdelingsleder, lektor, cand.cur., ph.d., Aarhus Universitet, Afdeling for Sygeplejevidenskab, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, tlf. 8942 5510 / 6020 2763 / kl@sygeplejevid.au.dk

Læs mere her

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *